Wielkie Chemy - wczoraj i dzi
 
 
Album przygotowali:   Jan Leszczyski - prowadzcy projekt w szkole,     Wojciech Janta,